Audyty

Działalność firmy narażona jest na wiele niebezpieczeństw generowanych w obszarze IT.

Więcej...

Polityka bezpieczeństwa

Kształtujemy i wdrażamy polityki bezpieczeństwa indywidualnie dostosowane do potrzeb.

Więcej...

Systemy backupowe

Systemy backupowe i archiwizujące umożliwiają minimalizację ryzyka związanego z utratą danych.

Więcej...

Oprogramowanie i urządzenia

Pomagamy w budowaniu infrastruktury informatycznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo danych.

Więcej...