Oprogramowanie i urządzenia

Oprogramowanie i urządzenia

Pomagamy w budowaniu infrastruktury informatycznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo danych oraz ciągłość działania organizacji. Są to w szczególności:

  • urządzenia sieciowe (routery, firewalle, przełączniki, punkty dostępowe sieci bezprzewodowych, urządzenia szyfrujące, urządzenia monitorujące ruch w sieci i nietypowe zachowania),
  • oprogramowania (systemy zarządzania zasobami IT, systemy zarządzania dostępem, backupowe, służące archiwizacji danych oraz dokumentów, systemy antywirusowe i pokrewne, szyfrujące),
  • pamięci masowe (macierze, deduplikatory, pamięci taśmowe, urządzenia SAN),
  • systemy wysokiej dostępności,
  • systemy zasilania.