Outsourcing IT

W ramach outsourcingu informatycznego oferujemy bieżącą administrację sprzętowymi i programowymi zasobami informatycznymi, w tym:

 • administrację zasobami na poziomie usług katalogowych (np.: zarządzanie Active Directory)
 • zarządzanie dostępem do internetu i poczty elektronicznej
 • specjalistyczną pomoc w eksploatacji sprzętu komputerowego
 • usługi serwisowe
 • helpdesk, czyli wsparcie dla użytkowników komputerów PC
 • tymczasowe udostępnianie nietypowych lub rozszerzonych zasobów IT
 • doradztwo i projekty rozwoju infrastruktury IT

Korzystając z naszych usług outsourcingu IT:

 • powierzasz swoje środowisko IT doświadczonym inżynierom
 • masz pewność, że powierzone zadania zostaną wykonane w sposób profesjonalny, terminowy, skuteczny
 • obniżasz koszty obsługi infrastruktury IT
 • szybko i skutecznie rozwiązujesz zaistniałe problemy
 • elastycznie zarządzasz zasobami ludzkimi i kosztami związanymi z infrastrukturą IT
 • uzyskujesz dostęp do specjalistycznej wiedzy grona ekspertów nieobarczonych ograniczeniami etatowego zespołu IT, np.: liczebnością, dyspozycyjnością, wiedzą, przyzwyczajeniami
 • koncentrujesz się na zadaniach będących przedmiotem Twojej działalności

Outsourcing IT może być świadczony jako usługa kompleksowa lub częściowa na terenie całego kraju.

Helpdesk IT

 • kompleksowa obsługa lub wsparcie w nagłych sytuacjach
 • elastyczność formy rozliczenia
 • elastyczne godziny pracy w tym możliwe dyżury całodoboweUdostępnianie zasobów IT

 • indywidualny dobór specjalistów, uwzględniający ewentualne wymagania cechy osobowości
 • elastyczne formy współpracy
 • możliwość pracy u klienta lub zdalnieWsparcie eksperckie

 • wiedza, doświadczenie i praktyczne podejście
 • liczne specjalizacje
 • umiejętność sprawnej identyfikacji i eliminacji przyczyny problemu
 • elastyczny system dyspozycyjności i opłat