Wirtualizacja, konsolidacja i migracja

Wirtualizacja, konsolidacja i migracja

Wirtualizacja zasobów serwerowych jest obecnie najpopularniejszym sposobem optymalizacji infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie. Pozwala na dynamiczne dzielenie posiadanych zasobów sprzętowych pomiędzy serwery wirtualne (odpowiedniki tradycyjnych serwerów fizycznych), odseparowując je jednocześnie od warstwy sprzętowej i czyniąc zdatnymi do przenoszenia.

Dzięki wirtualizacji w pełni wykorzystujemy potencjał współczesnego sprzętu komputerowego (procesory wielordzeniowe, ogromne dostępne pamięci RAM, szybkie magistrale i urządzenia I/O), udostępniając pojedynczy serwer fizyczny wielu jednocześnie na nim działającym niezależnym systemom operacyjnym. Działanie to pozwala na ograniczenie liczebności sprzętu do minimum przy jednoczesnej optymalizacji jego wykorzystania.

Technologie wirtualizacji upraszczają tworzenie bezpiecznych i elastycznych środowisk IT, ułatwiając zarządzanie nimi zarówno podczas normalnej eksploatacji jak i podczas awarii lub w procesie testowania nowych środowisk.


Korzyści płynące z wirtualizacji:

  • konsolidacja i optymalizacja infrastruktury serwerowej
  • zmniejszenie kosztów infrastruktury serwerowej
  • większa niezawodność i dostępność aplikacji oraz zapewnienie ciągłości pracy
  • łatwiejsze zarządzanie infrastrukturą serwerową
  • ułatwienia w prowadzeniu czynności utrzymaniowych
  • zmniejszenie roli jednorodności sprzętu
  • możliwość elastycznego przyznawania zasobów serwerom wirtualnym
  • łatwe tworzenie środowisk testowych
  • możliwość przywracania historycznych wersji zwirtualizowanego systemu
  • ułatwienia w implementacji rozwiązań backupowych