Projektowanie i wdrażanie Active Directory

Projektowanie i wdrażanie Active Directory

We współczesnych środowiskach informatycznych kluczową rolę odgrywają usługi katalogowe.


Służymy naszym klientom naszymi kompetencjami w zakresie:

  • projektowania i wdrażania Active Directory
  • audytów, rekonfiguracji domen Active Directory
  • konsolidacji i migracji usług katalogowych
  • budowy rozwiązań Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI)