Systemy kontroli dostępu i CCTV

Z każdym rokiem coraz więcej uwagi poświęcamy w naszych organizacjach kwestiom bezpieczeństwa. Poza bezpieczeństwem ściśle informatycznym uwaga zarządzających bezpieczeństwem koncentruje się na zagadnieniach podstawowych: kontroli dostępu do wydzielonych obszarów oraz ich monitorowaniu. Dotyczy to zarówno budynków użyteczności publicznej, jak i firm, hal produkcyjnych, magazynów, a także otwartych przestrzeni.

Podstawowymi systemami zabezpieczeń w tej dziedzinie są:

 • systemy kontroli dostępu
 • systemy CCTV

Systemy kontroli dostępu

Projektujemy i wdrażamy systemy kontroli dostępu:

 • umożliwiające łatwe zarządzanie uprawnieniami dostępu do pomieszczeń oraz monitorowanie udzielonego dostępu i odmów
 • pozwalające na wychwytywanie nietypowych zachowań osób, znajdujących się w chronionych strefach
 • pozwalające na zintegrowanie z innymi systemami, użytkowanymi przez klienta, np. z systemem CCTV
 • oparte w większości na komunikacji IP
 • przewodowe i bezprzewodowe

Systemy kontroli dostępu składają się z:

 • urządzeń weryfikujące tożsamość
 • urządzeń elektromechaniczne, udzielające dostępu
 • oprogramowania
 • urządzeń sterujących
 • okablowania
 • osprzętu pomocniczego

Systemy CCTV

Instalacje telewizji przemysłowej CCTV (Closed Circuit TeleVision) stosowane są obecnie w niemalże każdym przedsiębiorstwie czy też instytucji publicznej oraz w obszarach dostępnych publicznie, stanowiąc podstawowe źródło informacji o zdarzeniach, mających w nich miejsce.


Projektowane i wdrażane przez nas, nowoczesne systemy CCTV oparte na protokole IP, umożliwiają:

 • radykalne obniżenie kosztów związanych z kontrolą bezpieczeństwa, względem systemów wcześniejszych generacji
 • adaptację do warunków zastanych w obiektach
 • wykorzystanie istniejącej infrastruktury klienta, w tym okablowania oraz urządzeń do składowania danych
 • automatyczną rejestrację obserwowanych zdarzeń i ich uczestników, w tym twarzy, numerów pojazdów, w rozdzielczości dobranej do potrzeb jednoznacznej ich identyfikacji
 • ścisłą integrację z systemem kontroli dostępu oraz np. systemami zarządzania dostępem do parkingów
 • wykorzystanie szeregu specjalistycznych aplikacji, instalowanych w inteligentnych kamerach IP np.: identyfikujących zdarzenia, zliczających ruch

Systemy CCTV IP składają się m.in. z:

 • kamer przemysłowych ze specjalistycznymi obiektywami
 • oprogramowania
 • pamięci masowej (dyski, NAS, macierze)
 • monitorów
 • przewodów transmisyjnych lub nadajników bezprzewodowych