Systemy backupowe

Systemy backupowe

Odpowiednio dobrane, wdrożone i zarządzane systemy backupowe i archiwizujące umożliwiają minimalizację ryzyka związanego z utratą danych lub przestojami w funkcjonowaniu organizacji. Wykonujemy audyty, projekty, opracowania polityk wykonywania backupu, wdrożenia systemów backupu oraz utrzymujemy je w działaniu. Projektujemy systemy pamięci masowych (SAN) do backupu i archiwizacji danych.

Ściśle współpracujemy z klientem, osiągając postawione przez niego cele w zakresie: aktualności odtwarzanych danych, czasu odtwarzania, postępowania w przypadku wystąpienia awarii krytycznych, kontroli wykonywania backupu. Opracowujemy scenariusze działania, pomagamy w ocenie realnego ryzyka.

Projekty realizujemy wykorzystując technologie m. in.:

 • ARCserve
 • Acronis
 • Commvault
 • Veeam
 • Symantec
 • HP
 • IBM
 • Veritas
 • NetApp
 • EMC
 • Lenovo
 • CTERA
 • VMware
 • Mirosoft
 • Fujitsu
 • Dell
 • InforTrend
 • QNAP
 • QSAN
 • Synology