Kształtowanie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa

Kształtowanie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa

Kształtujemy i wdrażamy polityki bezpieczeństwa indywidualnie dostosowane do potrzeb organizacji oraz wymogów obowiązujących ją przepisów i norm. Działania te mogą być poprzedzone audytem bezpieczeństwa.