Poczta elektroniczna i praca grupowa

Poczta elektroniczna i praca grupowa

Przepływ informacji zawsze był jednym z najważniejszych czynników wpływających na efektywność firmy. Od kiedy obserwujemy zmiany w sposobie pracy z indywidualnej do grupowej przepływ informacji nabrał zupełnie nowego znaczenia. Dzielimy się informacjami: tekstem, danymi, obrazem i dźwiękiem. Dokonujemy tego dzięki: telefonii, poczcie elektronicznej, komunikatorom, portalom społecznościowym, telekonferencjom, witrynom internetowym, blogom, współdzieleniu plików i usługom chmurowym, posiadając przy tym nieograniczony dostęp do swoich danych. Umożliwiają nam to współczesne systemy informatyczne, wspomagające pracę grupową.


Nasze usługi obejmują:

  • projektowanie i wdrażanie poczty elektronicznej Microsoft Exchange
  • migracje, konsolidacje oraz rozdzielanie poczty elektronicznej
  • projektowanie i wdrożenia systemów zintegrowanej komunikacji Microsoft Lync
  • portale intranetowe, elektroniczne obiegi na Microsoft SharePoint
  • implementacja procesów wewnętrznych oraz biznesowych na platformie SharePoint
  • wdrażanie central telefonicznych VoIP oraz systemów telekonferencji
  • budowę systemów informacji wizualnej (monitory wielkoformatowe)
  • projektowanie i budowę sal konferencyjnych
  • projektowanie, wdrażanie i integracja usług chmurowych
  • zarządzanie urządzeniami mobilnymi